El Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç (CACiS) està situat en un dels conjunts de forns de calç més representatius del Patrimoni Industrial de Catalunya.

I és d’aquest conjunt d’edificacions recuperades del que en rep el nom.

Tots els edificis del complex del Forn de la calç de Calders estan dissenyats amb criteris d’arquitectura bioclimàtica i cercant un grau adequat de confort alhora que s’apliquen criteris de sostenibilitat i eficiència energètica.

La investigació sobre el patrimoni esdevé un dels eixos fonamentals de les accions desenvolupades des del centre, essent la recuperació de les construccions arquitectòniques del voltant, fetes amb la tècnica de la pedra seca, una de les línies fonamentals d’acció.

NOTÍCIES

La pedra seca ha estat un recurs tradicional per a la construcció de marges, murs de contenció de terres, i drenatges per aconseguir condicionar l’espai cultivable, reduir el pendent del terreny, dirigir les aigües d’escorrentia i reduir el risc d’erosió. La......

Molts del artistes contemporanis que venen a CACiS veuen en la tècnica de la pedra seca un element natural molt atractiu i especialment adient per la seva obra. A quest ha estat el cas de......

Hem volgut refer els que d’altres han fet caure. S’ha fet malbé tot un seguit de barraques i marges de pedra seca durant l’estesada que s’ha fet aquest mes de febrer i març a les......

La DO Pla de Bages festeja el seu 20è aniversari l’acte va comptar també amb el lliurament dels premis del 7è Concurs per a la rehabilitació de Barraques de vinya i altres construccions de pedra......

16 de novembre de 2014 El segon dia fem els acabats¡¡¡¡l’equip es posa des de les 10 dl matí, es culmina el sostre, s’arreglen els voltants, es fan decoracions entre artístiques i arqueològiques i finalment......

15 de novembre de 2014 A l’any 2014 finalment s’ha triat una barraca que està en el camí per on passa molta gent, és petita i té un pí a la porta que dificulta molt......

15 i 16 de novembre de 2014 Dos dies de plena activitat per recuperar una construcció de pedra seca amb el suport de Valentí Escalé. De mica en mica anem restaurant el patrimoni que tenim......

La planta quadrada A l’any 2012, es va restaurar una barraca petita i amagada al bosc, amb planta quadrada, la seva forma interna coincideix amb l’externa. El fet de tenir el punt de partida de......

La barraca de la finca de Torrecabota, a Calders De Planta rodona que és la forma primitiva més antiga de construcció en pedra seca de tall circular. Aquesta planta rodona facilita el punt de partida......

Inici dels tallers de pedra seca La primera barraca que es va restaurar a l’any 2009 esta situada al mig del bosc propietat de l’Ajuntament de Calders i al costat del centre. Durant un cap......