Segona barraca

La barraca de la finca de Torrecabota, a Calders

De Planta rodona que és la forma primitiva més antiga de construcció en pedra seca de tall circular. Aquesta planta rodona facilita el punt de partida de cobriment de la cúpula. El tancament de la coberta es coneix amb el nom de falsa cúpula, o sigui per superposició de filades en anells concèntrics de menor diàmetre a còpia que es guanya alçada fins a tancar la volta amb una o unes quantes pedres planes.

Segon taller on es restaura una barraca de vinya amb la tècnica de construcció de pedra seca / 2011. Un cap de setmana a Calders molt a prop de CACiS, des de fa un any el centre d’art Contemporani i sostenibilitat apropa al públic en general a la pedra seca amb tallers on els participants aprenen aquesta tècnica centenaria i molt utilitzada al Mediterrani a la vegada que que es recuperen barraques abanonades de l’entorn del centre.

Amb un muntant vertical que és el muntant aplomat , on el portal te la mateixa obertura de dalt a baix. I una llinda única o una pedra més grossa de forma allargada que descansa sobre els mutants.

Te una finestra o espitllera o petita obertura a mitjana alçada de la paret lateral de la barraca per permetre l’entrada de la llum i la ventilació.

Per al cobriment de les barraques bagenques s’utilitza bàsicament el sistema de falsa cúpula, o superposició de filades. Consisteix a sobreposar pedres planes que a cada filada aniran sobresortint dos o tres dits per damunt de l’anterior, totes amb la deguda inclinació per no deixar entrar l’aigua de la pluja al interior. Quan les filades arribin gairebé a concloure la cúpula, es tanca amb una llosa o més. El sol es recobriex amb pedruscall i terra i posteriorment es plantes lliris.

 

No Comments

Post A Comment