La pedra seca és un patrimoni cultural, arquitectònic, artístic i ecològic, ja que representa no tan sols una form arquitectònica sinó també una forma de relació del ser amb el territori.

 

És un exemple de confluències cap a models sostenibles i equilibrats, reflex de les línies de treball de CACiS.

La tècnica de la pedra seca es remunta a la prehistòria, i és molt freqüent a tota la conca mediterrània. Cronològicament es tendeix a datar aquestes construccions entre el segle XVIII i la segona meitat del segle XIX.

 

Es caracteritza per l’ús de la pedra sense morter per a fer diferents tipus de construccions. Generalment la pedra és utilitzada sense treballar, i solen ser peces més aviat planes. La pedra tan sols es treballa quan ha de tenir una tasca específica, com una llinda o una cantonera.

 

A la zona del Bages la pedra seca va lligada al món rural, i a activitats productives relacionades amb la vinya. La tècnica no era fàcil i era freqüent que la fessin grups de persones especialitzades en aquestes construccions, que es desplaçaven als llocs on era necessari construir o refer algun element. L’abandonament de l’ús està provocant la seva degradació i desaparició.

ELS TALLERS DE PEDRA SECA

Recuperar el patrimoni

 

Des de la dècada dels cinquanta del segle XX, coincidint amb la recessió demogràfica, va caient tot allò que els homes han anat alçant pedra sobre pedra, tornant a poc a poc la natura a

recuperar allò que els avantpassats havien anat guanyant-li lentament amb el treball de les seves mans, motiu pel qual aquest paisatge, està condemnat a desaparèixer.

L’aposta del centre

 

Cada any CACiS organitza una cap de setmana de reconstrucció d’una barraca de vinya propera al Centre.

 

De mica en mica anem restaurant el patrimoni que tenim, seguint amb la filosofia de sostenibilitat de CACiS,

llegant al les generacions futures aquestes construccions de gran valor arquitectònic que pertanyen a la cultura Mediterrània.

 

Des de l’any 2010 ja portem 4 barraques restaurades i el nostre objectiu és recuperar aquest patrimoni que ens envolta.

CONVOCATÒRIA 2017

(tancada)

DIA I HORA: 

PROPOSTA: 

 

BASES DE PARTICIPACIÓ: 

ARXIU D’ACCIONS

La pedra seca ha estat un recurs tradicional per a la construcció de marges, murs de contenció de terres, i drenatges per aconseguir condicionar l’espai cultivable, reduir el pendent del terreny, dirigir les aigües d’escorrentia i reduir el risc d’erosió. La......

Molts del artistes contemporanis que venen a CACiS veuen en la tècnica de la pedra seca un element natural molt atractiu i especialment adient per la seva obra. A quest ha estat el cas de......

Hem volgut refer els que d’altres han fet caure. S’ha fet malbé tot un seguit de barraques i marges de pedra seca durant l’estesada que s’ha fet aquest mes de febrer i març a les......

La DO Pla de Bages festeja el seu 20è aniversari l’acte va comptar també amb el lliurament dels premis del 7è Concurs per a la rehabilitació de Barraques de vinya i altres construccions de pedra......

16 de novembre de 2014 El segon dia fem els acabats¡¡¡¡l’equip es posa des de les 10 dl matí, es culmina el sostre, s’arreglen els voltants, es fan decoracions entre artístiques i arqueològiques i finalment......

15 de novembre de 2014 A l’any 2014 finalment s’ha triat una barraca que està en el camí per on passa molta gent, és petita i té un pí a la porta que dificulta molt......

15 i 16 de novembre de 2014 Dos dies de plena activitat per recuperar una construcció de pedra seca amb el suport de Valentí Escalé. De mica en mica anem restaurant el patrimoni que tenim......

La planta quadrada A l’any 2012, es va restaurar una barraca petita i amagada al bosc, amb planta quadrada, la seva forma interna coincideix amb l’externa. El fet de tenir el punt de partida de......

La barraca de la finca de Torrecabota, a Calders De Planta rodona que és la forma primitiva més antiga de construcció en pedra seca de tall circular. Aquesta planta rodona facilita el punt de partida......

Inici dels tallers de pedra seca La primera barraca que es va restaurar a l’any 2009 esta situada al mig del bosc propietat de l’Ajuntament de Calders i al costat del centre. Durant un cap......