• All
  • PEDRA SECA

La pedra seca ha estat un recurs tradicional per a la construcció de marges, murs de contenció de terres, i drenatges per aconseguir condicionar l'espai cultivable, reduir el pendent del terreny, dirigir les aigües d'escorrentia i reduir el risc d'erosió. La seva...